Ikon för Rikstermbanken

regressrätt

svenska termer: regressrätt
återkravsrätt
definition:

rätt för den som betalat ett belopp för annans räkning att återkräva pengarna

anmärkning:

Kan avse t.ex. en borgensmans rätt att av låntagaren, för vilken han gått i borgen, återkräva pengar som han tvingats betala till långivaren på grund av sitt borgensåtagande.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008