Ikon för Rikstermbanken

referensränta

svensk term: referensränta
definition:

Riksbankens officiella räntesats

anmärkning:

Den ersatte diskontot och fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procentenhet.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008