Ikon för Rikstermbanken

reallokering

svenska termer: reallokering
återtag
förklaring:

När ett försäkringsbolag sänker försäkringskapitalet för de sparare som har en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring. Detta kan förekomma om försäkringsbolagets tillgångar sjunker kraftigt i värde.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008