Ikon för Rikstermbanken

ränteskillnadsersättning

svenska termer: ränteskillnadsersättning
RSE
definition:

ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån innan avtalad villkorsändringsdag

anmärkning:

Ränteskillnadsersättning är en ersättning för den ränteförlust som långivaren då kan göra.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008