Ikon för Rikstermbanken

räntemarginal

svensk term: räntemarginal
definition:

skillnaden mellan ett kreditinstituts utlånings- och inlåningsräntor

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008