Ikon för Rikstermbanken

räntelagen

svensk term: räntelagen
förklaring:

Den lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer som är i dröjsmål med betalning. Räntelagen är tillämplig endast om annat inte avtalats.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008