Ikon för Rikstermbanken

räntefond

svensk term: räntefond
definition:

fond som placerar hela fondförmögenheten i räntebärande värdepapper såsom obligationer och statsskuldväxlar

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008