Ikon för Rikstermbanken

ränta-på-ränta-effekt

svensk term: ränta-på-ränta-effekt
förklaring:

Uppkommer när upplupen ränta läggs till kapitalet och framtida ränta sedan beräknas på den nya skulden.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008