Ikon för Rikstermbanken

private placement

svensk term: private placement
definition:

emission av värdepapper till en eller ett relativt fåtal mottagare

anmärkning:

Private placements görs ofta i värdepapper som inte är föremål för handel på börs. Detta innebär ofta att värdepapperet har en låg likviditet och kan vara förenat med större risk än vanliga börsnoterade värdepapper.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008