Ikon för Rikstermbanken

preskribera

svensk term: preskribera
definition:

skriva av

anmärkning:

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran efter preskriptionstiden. Preskriptionstiden är i finansiella sammanhang tre eller tio år.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008