Ikon för Rikstermbanken

premie

svensk term: premie
definition:

det som betalas in till en försäkring, det vill säga kostnaden för en försäkring

anmärkning:

Vid pensions- eller kapitalförsäkring ingår även sparbeloppet i premien.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008