Ikon för Rikstermbanken

pensionsbesked

svensk term: pensionsbesked
förklaring:

Handlingar som innehåller information om ens pensionssparande. Dessa handlingar kommer från olika håll, exempelvis det orange kuvertet med information om ens allmänna pension, besked från förvaltare av ens tjänstepension och ens privata pensionssparande. Ett pensionsbesked kan innehålla olika typer av information, exempelvis en redovisning av pensionskapitalkapitalets utveckling, en pensionsprognos eller allmän information om utbetalningstid och när man kan ta ut pensionen m.m..

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008