Ikon för Rikstermbanken

påminnelseavgift

svensk term: påminnelseavgift
definition:

avgift som kan påföras en faktura ifall den inte betalats på förfallodagen

anmärkning:

Får endast påföras om avgiften överenskommits när avtalet ingicks.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008