Ikon för Rikstermbanken

option

svensk term: option
förklaring:

Ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008