Ikon för Rikstermbanken

nyemission

svensk term: nyemission
definition:

ökning av aktiekapitalet i ett aktiebolag genom erbjudande, i första hand till aktieägarna, att teckna nya aktier

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008