Ikon för Rikstermbanken

nominell ränta

svensk term: nominell ränta
definition:

årlig procentsats som räntan beräknas efter

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008