Ikon för Rikstermbanken

nollkupongsobligation

svensk term: nollkupongsobligation
definition:

obligation där räntan för hela löptiden betalas ut i samband med att obligationen löses in av utgivaren på förfallodagen

anmärkning:

Obligationen emitteras till ett belopp som är lägre än det nominella beloppet. Avkastningen är skillnaden mellan vad du köper och säljer obligationen för.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008