Ikon för Rikstermbanken

marknadsvärdesjustering

svensk term: marknadsvärdesjustering
förklaring:

Justering av pensionskapital som ibland görs av försäkringsbolag när man flyttar sin pensionsförsäkring. Kan bli aktuellt om man flyttar sitt pensionskapital från en traditionell försäkring och försäkringsbolaget har redovisat ett högre värde på försäkringen än bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället. Man får då inte med sig hela pensionskapitalet.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008