Ikon för Rikstermbanken

livslängdsantagande

svensk term: livslängdsantagande
definition:

antagande som görs av försäkringsbolag om hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva

anmärkning:

Livslängdsantagandet används för att beräkna storleken på din pensionsutbetalning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008