Ikon för Rikstermbanken

livförsäkring

svensk term: livförsäkring
förklaring:

Samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008