Ikon för Rikstermbanken

löptid

svensk term: löptid
definition:

den tid under vilken ett skuldebrev löper med angivna villkor, t.ex. en viss räntesats

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008