Ikon för Rikstermbanken

kvittning

svensk term: kvittning
definition:

förfarande där banken stryker en fordran den har på en kund, t.ex. förfallen men inte betald ränta på ett lån, mot att banken tar ut motsvarande belopp från kundens tillgodohavanden i banken, exempelvis från ett sparkonto

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008