Ikon för Rikstermbanken

konvertera

svensk term: konvertera
definition:

lägga om lån

anmärkning:

Förlängning av lånet med t.ex. nya villkor och ändrad räntesats.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008