Ikon för Rikstermbanken

kontraktsränta

svenska termer: kontraktsränta
limitränta
definition:

årsavgift som gäldenär betalar för rätten att disponera ett visst kreditutrymme

anmärkning:

Utgår vanligen som en viss procentsats på det beviljade kreditutrymmet. Utöver detta betalar gäldenären även kreditränta på det belopp som utnyttjas. Kontraktsränta förekommer t.ex. på checkkrediter, lönekontokrediter m.m..

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008