Ikon för Rikstermbanken

kontoutdrag

svenska termer: kontoutdrag
saldobesked
definition:

utskrift som visar behållningen (saldot) på ett konto samt vilka transaktioner som gjorts under perioden

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008