Ikon för Rikstermbanken

kollektiv konsolidering

svensk term: kollektiv konsolidering
förklaring:

Gäller bara traditionell försäkring i ömsesidiga bolag och premiepensionens traditionella försäkring. Anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att tillgångarna som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla försäkrade tar ut sina pengar på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008