Ikon för Rikstermbanken

karens

svensk term: karens
definition:

den tid som måste förflyta innan en försäkring börjar gälla, t.ex. för sjukdom

anmärkning:

Förekommer karenstider i en försäkring framgår detta av försäkringsvillkoret.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008