Ikon för Rikstermbanken

kapitalisera

svensk term: kapitalisera
förklaring:

Att lägga samman upplupen ränta på en skuld med själva huvudskulden. Det innebär att framtida ränta kommer beräknas på hela den nya skulden. Kapitalisering sker i regel vid årsskifte.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008