Ikon för Rikstermbanken

köpeskilling

svensk term: köpeskilling
definition:

det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008