Ikon för Rikstermbanken

köpebrev

svensk term: köpebrev
definition:

slutligt dokument som upprättas vid köp av fastighet efter att köpekontrakt slutits

anmärkning:

Upprättas i samband med att betalning erläggs.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008