Ikon för Rikstermbanken

jämkning

svensk term: jämkning
förklaring:

Ändra eller åsidosätta ett villkor, exempelvis att nedsätta en fordran till ett lägre belopp.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008