Ikon för Rikstermbanken

invändning

svensk term: invändning
definition:

förklaring att gäldenären inte anser sig skyldig att betala samt skälen för detta

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008