Ikon för Rikstermbanken

insättningsgaranti

svensk term: insättningsgaranti
definition:

skydd för kundernas insättningar i banker och kreditmarknadsbolag i händelse av att bolaget skulle gå i konkurs

anmärkning:

Insättningsgarantin finansieras av bankerna och garanteras av svenska staten. Från den 6 oktober 2008 gäller insättningsgarantin upp till ett belopp om 500 000 kr/kund och bolag.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008