Ikon för Rikstermbanken

inkasso

svensk term: inkasso
definition:

förfarande genom vilket en borgenär (själv eller via inkassoföretag) kan få betalt för sin fordran

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008