Ikon för Rikstermbanken

inflation

svensk term: inflation
definition:

stegring av prisnivån/försämring av penningvärde

anmärkning:

Motsats till deflation.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008