Ikon för Rikstermbanken

huvudförfallodag

svensk term: huvudförfallodag
förklaring:

De flesta försäkringar gäller bara för ett år i taget. Det innebär att villkor och premier bara kan ändras vid den årliga huvudförfallodagen. Dessutom kan många sakförsäkringar endast sägas upp på den årliga huvudförfallodagen, såvida man inte säljer det försäkrade föremålet.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008