Ikon för Rikstermbanken

hedgefond

svensk term: hedgefond
definition:

fond där förvaltaren försöker minska risken i fondens innehav

anmärkning:

En hedgefond har friare placeringsregler än en traditionell fond. Förvaltaren kan exempelvis utnyttja andra finansiella instrument än aktier och räntebärande värdepapper. Risknivån kan variera från mycket låg till mycket hög.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008