Ikon för Rikstermbanken

hausse

svensk term: hausse
förklaring:

Kraftig uppgång, värdestegring på värdepapper. Motsats till baisse.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008