Ikon för Rikstermbanken

hälsodeklaration

svensk term: hälsodeklaration
förklaring:

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa samt ger försäkringsbolaget tillstånd att begära ut dina sjukjournaler. Vill du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller ett efterlevandeskydd krävs det i många fall en godkänd hälsodeklaration.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008