Ikon för Rikstermbanken

god banksed

svensk term: god banksed
förklaring:

Ett uttryck för hur ett företag bör uppträda mot t.ex. kunder och konkurrenter på marknaden. Finansinspektionen anger genom uttalanden och regelverk vad som är att anse som god banksed.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008