Ikon för Rikstermbanken

generell borgen

svensk term: generell borgen
förklaring:

Innebär att borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder till kreditgivaren nu och i framtiden. Förekommer både med och utan beloppsbegränsning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008