Ikon för Rikstermbanken

gäldenär

svensk term: gäldenär
definition:

den som är skyldig någon pengar

anmärkning:

Motsats till borgenär.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008