Ikon för Rikstermbanken

fullmakt

svensk term: fullmakt
definition:

förklaring från fullmaktsgivaren (huvudmannen) att ombudet har rätt att handla på huvudmannens vägnar

anmärkning:

Fullmakten kan vara begränsad till vissa angivna områden och/eller i tid. De åtgärder som ombudet kan vidta med bindande verkan för fullmaktsgivarens räkning kallas ombudets behörighet.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008