Ikon för Rikstermbanken

fondförsäkringsbolag

svensk term: fondförsäkringsbolag
definition:

försäkringsbolag som säljer pensions- och/eller kapitalförsäkringar med fondförvaltning

anmärkning:

Pensionskapitalet placeras i någon eller några av de fonder som är valbara hos försäkringsbolaget.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008