Ikon för Rikstermbanken

fondförsäkring

svensk term: fondförsäkring
förklaring:

I en fondförsäkring får vanligtvis försäkringstagaren själv bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja en eller flera fonder. Som fondsparare tar du själv risken för hur det går med pengarna i framtiden. Det finns inget garanterat försäkringsbelopp så som det i allmänhet finns vid traditionellt förvaltad försäkring. Numera finns det även fondförsäkringar där försäkringsbolaget placerar och då ger någon typ av garanti.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008