Ikon för Rikstermbanken

fond

svenska termer: fond
värdepappersfond
förklaring:

En fond är en samling av värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer, och kallas därför ofta värdepappersfond. Att sätta in pengar i en fond innebär att man köper andelar i fonden (fondandelar). Tillsammans med de andra fondandelsägarna äger man hela fonden. När fondens värde stiger eller sjunker förändras även fondandelarnas värde.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008