Ikon för Rikstermbanken

förvaringsinstitut

svensk term: förvaringsinstitut
definition:

E bank eller annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en fond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden

anmärkning:

Institutet ska bland annat kontrollera att andelsvärdet beräknas på rätt sätt och att fonden följer sina placeringsbestämmelser.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008