Ikon för Rikstermbanken

förtidslösa lån

svensk term: förtidslösa lån
förklaring:

Att lösa lånet innan bindningstiden för lånet har gått ut. Gör ofta att låntagaren får betala ränteskillnadsersättning.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008