Ikon för Rikstermbanken

förseningsavgift

svensk term: förseningsavgift
definition:

fast avgift som tas ut vid försening

anmärkning:

Förseningsavgift får endast tas ut om den är avtalad mellan parterna.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008