Ikon för Rikstermbanken

försäkringstagare

svensk term: försäkringstagare
definition:

den som tecknat en försäkring och betalar in premierna

anmärkning:

Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad, t.ex. kan arbetsgivare som tecknar tjänstepension vara försäkringstagare medan den anställde då är försäkrad.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008